Спермограма

Спермограма – якісна та кількісна оцінка показників сім’яної рідини (сперми). Це лабораторне дослідження є достовірним методом оцінки особливості еякуляту до запліднення. Під час аналізу макроскопічних характеристик сперми враховують такі параметри:

  • об’єм еякуляту, що отримали;
  • колір;
  • час розрідження;
  • в’язкість еякуляту;
  • показник кислотності.

Під час мікроскопічного аналізу еякуляту визначають характеристики клітинних елементів:

  • кількість сперматозоїдів та їхня рухливість;
  • морфологічні характеристики сперматозоїдів;
  • наявність незрілих форм;
  • кількість лейкоцитів.

Задля досягнення найбільшої достовірності та об’єктивності результатів у Клініці репродуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка проводять автоматизований аналіз еякуляту за допомогою програмно-апаратного комплексу CASA (Computer Aided Sperm Analysis System). Оцінка концентрації сперматозоїдів та аналіз їхньої рухливості проводиться на відеокліпах, що комп’ютер зберігає в пам’ять. Алгоритм аналізу побудований з урахуванням вимог керівництва Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Також програма дає змогу проводити оцінку морфологічних характеристик: форми голівки, шийки й хвоста сперматозоїдів. Морфологія сперматозоїда – важливий критерій для визначення правильного діагнозу. Збільшення кількості морфологічно аномальних сперматозоїдів в еякуляті є однією з найчастіших причин чоловічого безпліддя.

Особливістю андрологічної спермограми є визначення кількості активних, здатних до запліднення сперматозоїдів через 24 години культивування в СО2 інкубаторі (витривалість).

Великий показник витривалості сперміїв дає ембріологам інформацію про можливість проведення процедури ЕКЗ. За умови зниження витривалості доцільно проводити процедуру ЕКЗ+ICSI