Селекція ембріонів методом Time Lapse

Організм матері добре захищає яйцеклітини і ембріони, та забезпечує їм стабільні умови для розвитку. Поза організмом людини вони дуже чутливі до коливань умов зовнішнього середовища, тому вкрай важливо наблизити умови тримання ембріонів до природних.

З цією метою в Клініці репродуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка впроваджена передова технологія безперервного спостереження за ембріонами, яка дозволяє здійснювати огляд, оцінку якості і темпів розвитку ембріонів, не відкриваючи інкубатор і не витягуючи їх назовні. Це стало можливим завдяки розробкам компанії Cryo Innovation і появи системи PrimoVision, що дозволяє в режимі реального часу проводити цифрову фотозйомку безпосередньо в інкубаторі і таким чином відстежувати всі етапи розвитку ембріонів без змін умов культивування.

Система заснована на використанні інноваційної технології time-lapse video, під час якої із заданою частотою проводиться фотографування кожного ембріона з моменту запліднення і протягом усього періоду інкубації. Слід зазначити, що при фотографуванні використовується світлодіодне зелене світло високої інтенсивності, і за час 5-денного перебування в інкубаторі під наглядом PrimoVision повне світлове навантаження для ембріона становить лише близько 10% від одержуваної при одному лише стандартному огляді під звичайним мікроскопом. Таким чином, застосування нового підходу в спостереженні за ембріонами усередині інкубаторів істотно підвищує стабільність умов їх розвитку.

Але це не єдина цінність селекції ембріонів методом Time Lapse. У циклах ЕКЗ ембріолог найчастіше має справу з кількома ембріонами. Ці ембріони різняться: деякі з них ідеальні, інші – менш перспективні, а деякі – аномальні. Одна з найважливіших завдань, що стоїть перед ембріологом, – вибір найперспективніших ембріонів для переносу в порожнину матки. Для вирішення цього завдання ембріолог оцінює зовнішній вигляд ембріонів – вивчає певні морфологічні ознаки. За весь час культивування (до 120 годин) ембріолог може дозволити собі тільки дуже обмежену кількість оглядів ембріонів – зазвичай 2-4 коротких огляди. Можна сказати, що при традиційному способі оцінки ембріолог мав всього кілька “кадрів” з раннього життя ембріонів, на підставі яких він повинен зробити відбір найкращих з них. Решту часу розвиток ембріонів був прихований від ембріолога.

З появою технології безперервного спостереження за ембріонами ембріолог отримує максимально детальну відео-хроніку раннього розвитку кожного індивідуального ембріона. В ході свого розвитку ембріон проходить ряд ключових подій (стадій розвитку) і час, за який ембріон переходить від однієї стадії розвитку до наступної, є важливим показником при оцінці його якості і потенціалу імплантації, – кінетика розвитку. Таким чином, вивчення морфології і темпів розвитку ембріонів дозволило виробити морфокінетичні критерії для оцінки якості ембріонів, що істотно доповнює традиційні підходи.

Завдяки технології селекції ембріонів методом Time Lapse в арсеналі ембріолога з’явився новий інструмент, що дозволяє поліпшити відбір найбільш перспективних ембріонів і підвищити тим самим ймовірність настання вагітності.