MAR-тест

MAR-тест (Mixed Antiglobulin Reaction) – основний метод визначення імунного фактору безпліддя. Це підрахунок процента сперматозоїдів, пов’язаних з антиспермальними антитілами (АСАТ) у біологічних рідинах (плазмі крові, спермі, цервікальному слизі).

Антиспермальні антитіла (АСАТ) – антитіла проти антигенів сперматозоїдів. Такі антитіла може виробляти і чоловічий організм проти власних сперматозоїдів, і організм жінки. Зв’язуючись з антигенами на головці сперматозоїдів, антиспермальні антитіла блокують рецептори зв’язування сперматозоїда та яйцеклітини. АСАТ ускладнюють рух сперматозоїдів, зв’язуючись з антигенами на хвості сперматозоїда.

Прямий і непрямий MAR-тест

Прямий MAR-тест виявляє антитіла в спермі, визначаючи співвідношення (процент) нормальних активно-рухливих сперматозоїдів, але покритих антиспермальними антитілами, до загальної кількості сперматозоїдів з такими ж характеристиками. У стандартній спермограмі такі сперматозоїди вважають цілком нормальними. Але насправді, вони не беруть участі у заплідненні. Позитивний MAR-тест – умовний критерій імунологічного безпліддя у чоловіків.

Непрямий MAR-тест виявляє вироблення антитіл в організмі жінки до сперматозоїдів партнера. Такі антитіла можуть виявити в плазмі крові і цервікальному слизі жінки.